ЗА НАС

АКВА ТЕРА е българска марка и безспорен символ на качество и стил в производството на аксесоари за баня, като използва най–добрите материали, съчетани с функционалност и модерен дизайн.

АКВА ТЕРА Ви предлага най-идейните конструктивни решения за Вашата баня.

Разполагаме с голяма производствена база, висококвалифицирани кадри и широка дистрибуторска мрежа в страната и чужбина.

Ние изработваме аксесоари за баня от масивен месинг с хром никелово покритие и инокс, осигурявайки им максимално здраво и устойчиво покритие и Ви даваме 12 години гаранция на аксесоарите срещу въздействието на околната среда.

При ежедневна експлоатация и грижа покритието и блясъкът на аксесоара се запазват непроменени.

Комплектоваме ги с монтажна планка и винтове от инокс.

Избирайки качествени продукти произведени в Европа, Вие инвестирате в местната икономика, в себе си и ставате съпричастни за опазването на околната среда. По този начин Вие помагате на нашата планета да се освободи от стоките – еднодневки, които са и една от главните причини за прогресивното занижаване на стандарта на живот в Европа и глобалното затопляне. Вземайки продукти с гарантиран произход за дълготрайна употреба Вие съхранявате ресурсите на Земята и подкрепяте реалния бизнес и производство.

Благодарим Ви за Вашето доверие и подкрепа!

AQUA TERRA is a Bulgarian trademark and guaranteed symbol of quality and style in the production of bath accessories, using the best materials combined with functionality and modern design.

AQUA TERRA offers You the conceptual design solutions for Your bathroom.

We have a large manufacturing base, highly qualified staff and an extensive distribution network in the country and abroad.

Our bathroom accessories are made of solid brass with chrome nickel plated and inox, giving them maximum healthy and sustainable coverage and You have 12 years warranty on the accessories covering the environmental impact.
During the everyday use and care the coverage and glamour of the accessory stays unchanged.

We complete them with mounting plate and screws of inox.

By choosing quality products manufactured in Europe, You invest in the local economy and Yourself and are involved in the environmental protection. In this way You clean the planet from the goods-flies, which are one major cause of the progressive lowering of the standard of living in Europe and global warming. By taking products with guaranteed origin and durable usage You save the Earth’s resources and support the real business and production.

Thank You for your trust and support!